Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Mål og forpliktelse til ansvarlig forretningsdrift og åpenhet


Policy


Hva er selskapets forpliktelser m h t åpenhet, bærekraft, respekt for mennesker, menneskerettigheter, dyrevelferd, samfunn og miljø?


Vår forretningspraksis er spesifisert i våre agent og leverandøravtaler samt i interne retningslinjer. Retningslinjene publiseres på våre nettsider og oppdateres årlig etter hvert som arbeidet utvides (Code of Conduct)

Gjennom disse retningslinjene, opplæring og bevisstgjøring blant ansatte, ledelse og styret er vår policy forankret i bedriften og i styret. Den er også forankret gjennom oppfølging og dialog med våre stedlige agenter.


Vi har utviklet en intern policy for hvordan vi skal opptre og hvilke krav vi skal ha til våre leverandører. Vi har en sjekkliste for hvilke forventninger og krav vi stiller til menneskerettigheter, arbeidsrettigheter, sporbarhet og miljø før nye leverandøravtaler blir inngått.


De samme krav er vi i ferd med å innføre mot våre eksisterende leverandører og produsenter

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage