Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Bærekraft

Home&Cottage har en visjon om å skape en bedre hverdag for mange mennesker, og dette inkluderer ikke bare deres medarbeidere og kunder, men også deres leverandører og lokalsamfunn. Home&Cottage er opptatt av at deres virksomhet skal ha en positiv innvirkning på samfunnet rundt dem, og de jobber kontinuerlig med å forbedre sine praksiser for å oppnå dette.


En av Home&Cottage sine hovedprioriteringer er å jobbe med miljøvennlige materialer og produkter. Vi bruker for eksempel mye treverk i våre møbler og innredningsdetaljer, og sikrer at dette kommer fra bærekraftig skogbruk. Vi samarbeider også med leverandører som har strenge krav til miljøvennlighet og bærekraft, og har en aktiv rolle i å utvikle mer miljøvennlige produkter.

I tillegg har Home&Cottage en rekke tiltak for å redusere sitt eget miljøavtrykk. Vi har implementert en rekke energieffektiviseringstiltak i våre butikker og lager, og jobber aktivt med å redusere vårt avfall og øke vår resirkuleringsgrad. Kjeden har også et mål om å redusere vårt klimaavtrykk, og jobber kontinuerlig med å finne nye måter å redusere miljøpåvirkning på.


Home&Cottage har også et sterkt fokus på sosial bærekraft, og jobber aktivt for å sikre at våre produkter ikke er produsert under dårlige arbeidsforhold eller i brudd på menneskerettighetene. Vi samarbeider kun med leverandører som har gode arbeidsforhold og etiske retningslinjer, og jobber for å sikre at deres produkter er laget under forhold som er akseptable både for mennesker og miljø.Som en del av vår bærekraftstrategi, har Home&Cottage også en rekke tiltak for å øke kunnskapen og bevisstheten om bærekraft blant våre kunder og ansatte. Vi tilbyr for eksempel workshops og kurs i bærekraftig livsstil, og jobber aktivt med å kommunisere om bærekraftige valgmuligheter til våre kunder.

Home&Cottage er også opptatt av å være en ansvarlig arbeidsgiver og skape en god arbeidsplass for våre medarbeidere. Vi tilbyr utviklingsmuligheter og opplæring, og vi er opptatt av å ha en inkluderende arbeidskultur som fremmer mangfold og likestilling.I tillegg til å fokusere på våre medarbeidere og leverandører, jobber Home&Cottage også aktivt for å støtte lokalsamfunnene våre. Vi støtter lokale organisasjoner og tiltak som bidrar til å skape positive endringer i samfunnet, og vi jobber for å redusere vår miljøpåvirkning gjennom bærekraftige praksiser og produkter.

På den måten ønsker Home&Cottage med vår visjon å skape en bedre hverdag for mange mennesker gjennom vårt engasjement for etikk, bærekraft og samfunnsansvar.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage