Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Til leserne av rapportenVåre mål

Denne rapporten er vårt forsøk på å etterleve åpenhetsloven og beskriver våre tiltak for å fremme anstendige lønns og arbeidsforhold og menneskerettigheter


Men den har også et videre innhold enn bare å dekke denne loven. Den beskriver også vårt arbeid med miljø- og klima-tiltak, samt dyrevelferd. Den viser selskapets arbeid for å identifisere, måle og redusere risikoen for negativ påvirkning på mennesker, miljø og samfunn i de områdene av verden hvor vi enten direkte eller indirekte er til stede gjennom vår virksomhet.


Den viser også vårt arbeide for fattigdomsbekjempelse og anstendige lønninger.

Norske myndigheter pålegger alle bedrifter å gjennomføre aktsomhetsvurderinger i forhold til grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold hos de produsentene, leverandørene og forretningspartnere vi gjør forretning med rundt om i verden, i tråd med FN’s «Guiding principles for business and human rights» (UNGP) og OECD’s «Guidelines for multinatural entreprises»


Vi støtter og respekterer internasjonalt anerkjente menneskerettigheter og arbeidsrettigheter, inkludert organisasjonsfrihet og rett til kollektive forhandlinger.


Informasjon om selskapets arbeide for å sikre ansvarlig forretningsdrift og åpenhet i leverandørkjeden samt selskapets aktsomhetsvurderinger tilgjengeliggjøres på våre hjemmesider.


Vi har en lang vei å gå før vi er i mål med mange av våre tiltak og det ambisjonsnivået vi har satt oss på disse områdene, men forteller åpent om hvor langt vi har kommet og hvordan vi jobber. Både med forebyggende tiltak, registrering av påvirkningen og hvordan vi reagerer når vi identifiserer forhold som ikke er i tråd med det som kan aksepteres.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage