Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Informasjon om forsyningskjedenGenerell beskrivelse av selskapets innkjøpsmodell og forsyningskjede.


Våre kolleksjoner er designet, utviklet og kjøpt av Home & Cottage hovedkontor. Materialer er hovedsakelig kjøpt inn av våre leverandører, basert på våre krav til materialer og offisielle sertifiseringskrav der dette er mulig.

Vår kolleksjon er todelt. Den ene delen fornyes årlig til hver sesong, mens den andre delen er helårs sortiment som lever over flere år. 


Bestillinger foregår løpende basert på salg og prognoser.


Home & Cottage selger varer i flere kategorier (stoffmøbler, tremøbler, belysning, tepper, tekstiler, lys, interiør, mat og bad/spa-produkter) og jobber derfor med flere forsyningskjeder. Vi har to typer leverandører vi forholder oss til.

Vi har en stor andel av våre produkter som kjøpes gjennom tradisjonelle leverandører eller deres lokale importører eller agenter.


Den største delen, og en stadig større del, kjøpes direkte hos produsenter gjennom et agentnettverk som er bygget opp gjennom mange år.


H&C kjøper varer fra flere steder i verden, og det er en liten men sammensatt leverandørkjede med mange ledd. Vi eier ikke produksjonsstedene selv, og det er derfor utfordrende for oss å vite at både arbeidere og miljøet blir tatt godt vare på.


For å sikre at vår produksjon foregår under etisk forsvarlige forhold, er alle våre leverandører forpliktet til å signere og følge våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) og krav til kjemikalieinnhold (Restricted Substances List). Avtalene skal sikre gode arbeidsforhold, at det ikke forekommer barnearbeid, at hensynet til miljøet blir ivaretatt, spesielt i forhold til kjemikalier, vern av eksotiske tresorter og regnskogen,- samt sørge for god dyrevelferd.

Vi gjennomfører jevnlige leverandør- og fabrikkbesøk. Her blir HMS, lønns,- og arbeidsvilkår, forretningsdrift og miljøpåvirkning gjennomgått. Det er viktig for oss at vi kan stå inne for at H&C har en trygg leverandørkjede.

Arbeidet med leverandørkjeden er en kontinuerlig forbedringsprosess. Det handler om å skape god dialog med leverandørene, og en trygghet om at H&C ønsker å bli bedre sammen med dem.


Antall leverandører som selskapet hadde kommersielle relasjoner med i rapporteringsåret 143 leverandører fordelt på 68 fra lokale nordiske leverandører og 75 produsenter hvor vi importerer direkte fra produsent


Type innkjøp/leverandørforhold

Egen eller fellesproduksjon:                                                                                 0%

Direkte eller i samarbeid med agenter:                                                            58%

Kjøp gjennom kommersielle leverandører, direkte eller via importører: 42%


Liste over leverandører (produsenter per land).

Norden:      68 leverandører      Andel av omsetningen:  41,79%

India:          40 produsenter     28,55%

Kina:           24 produsenter      14,16%

Polen:           2 produsenter        5,71% 

Romania:    2 produsenter         3,58%

Litauen:       1 produsent             2,00%

Indonesia:  2 Produsenter          1,61%

Hongkong: 3 produsenter           1,31%

Vietnam:     1 produsent               1.28%

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage