Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

HMS, likestilling, utvikling og bærekraft i egen bedriftUtvikling av våre medarbeidere


Det handler om å få folk til å føle seg verdifulle, være engasjerte og involverte – og bidra til at vi utvikler oss som bedrift..


Vi bryr oss fordi det handler om mennesker. Vi ønsker å være bevisste på vårt ansvar for hverandre,- for både våre kunder og våre gode kollegaer.


Det handler om å være en anstendig arbeidsgiver, skape trygghet og trivsel, og å se potensialet i mennesker, uansett kjønn og etnisitet.


Vi er forpliktet gjennom vår «Code Of Conduct» til å skape gode arbeidsforhold, verne om våre ansattes rettigheter og sørge for like rettigheter og økonomiske betingelser for alle HC’s ansatte.


Vi er opptatt av å gi egne ansatte karrieremuligheter internt i bedriften. Av ledergruppen er 3 av de ansatte rekruttert til sine lederstillinger etter internt opprykk.. Det samme gjelder 16 av våre 19  butikk ledere.


Minst hvert annet år gjennomføres en intern klimaundersøkelse hvor vi måler de ansattes medarbeidertilfredshet.

Når vi tidligere i denne rapporten skriver at vi startet på arbeidet med våre bærekraftsmål i 2022 så er ikke dette helt korrekt. Vi har arbeidet med dette internt i Home & Cottage i flere år.


Et av områdene vi har arbeidet målbevisst med er kjønnsbalansen i vår bedrift og da spesielt i vår ledelse.

Vi er derfor både glad og stolte over at vår ledergruppe nå består av 4 kvinner og 3 menn. Av 19 butikkledere er 18 kvinner.


De ansatte har direkte kontakt med ledelsen gjennom AMU utvalget som har årlige møter med Driftssjef og adm dir.

Et annet område HC er opptatt av er å få unge introdusert til arbeidslivet. Vi gjør dette ved å tilby fleksible løsninger for å kunne kombinere studier, fritid og arbeide gjennom å tilpasse arbeidsmengde og tid slik at dette er mulig å kombinere.


Sykefravær. Dessverre har vår andel av langtidssykmeldte gått noe opp siste år og utgjorde 7,88%. Korttids sykefraværet er på 2,64%. Totalt sykefravær utgjorde i 2022 2807 dagsverk eller 10,52%

I HC er vi opptatt av å sette så lite klimaavtrykk som mulig. Som ledd i dette arbeidet har vi byttet til energisparende led lys i alle våre butikker. Vi har installert solceller på lageret som gjør at lageret er en netto bidragsyter av ren energi. Vi produserer mer enn vi forbruker.


Som et ledd i væt ønske om å bidra til en mindre forurensende verden er HC i ferd med å tilby våre kunder å ta imot retur av interiørtekstiler.


Slik gir du dine interiørtekstiler videre:

1. Rengjør og samle dine brukte interiørtekstiler som gardiner, duker, sengesett, håndklær og puter du ønsker å avhende.

2. Legg de rene tekstilene i en vanlig bærepose. Knyt igjen! Merk posen med «Retur»

3. Lever posen i din nærmeste H&C butikk.


Som en del av Nor Sirk ordningen tar H&C også imot brukt El-utstyr og sørger for at dette blir forsvarlig behandlet.

HC er medlem av Norsirk, en medlemsbasert organisasjon som er totalleverandør av løsninger og tjenester for innsamling og gjenvinning av brukt emballasje som glass, plast, brun papp, metall, El retur og batterier.

HC betaler en avgift på all emballasje vi benytter, slik at Norsirk kan administrere en forsvarlig innsamling og gjenvinning av papp, plast-, metall- og glassemballasje,


Vi kildesorterer vårt avfall og leverer dette til ReSirk


Norsirk kontrollerer hele verdikjeden – fra varen settes på markedet til den når gjenvinningsanlegget.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage