Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Forord fra adm.dir.Bærekraft er viktig…

Klimaforandringene er reelle og en utfordring for vår planet. Vi må alle forsøke å bidra til å påvirke økosystemet rundt oss på en bedre måte. HC er på ingen måte perfekte, men via fokus, ansvarlighet, kompetanseoppbygging og bevisstgjøring i hele organisasjonen forsøker vi å bidra til å utvikle en mer bærekraftig forretningsmodell.

Vi har startet arbeidet med målbevisst å forbedre vår forretningsstrategi, bærekrafts- arbeid og opplæring av ansatte i dette.


I 2023 ble vår bærekraftstrategi laget. Den er basert på tre pilarer:


Klima og miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold og sporbarhet. Dette vil være overskriftene og fokuset når vi fremover setter oss nye mål.


Produktene vi selger spiller en stor rolle i våre planer om å redusere vår påvirkning på miljøet. Dette gjøres gjennom etisk og ansvarlig sourcing hvor materialvalg, forpakning, transport og produktkvalitet er viktige elementer.


Home & Cottage ønsker å ta ansvarlige valg av samarbeidspartnere, både når det gjelder leverandører av varer og tjenester.


Vi legger innsats i å evaluere og velge våre leverandører og når de er ombord, streber vi etter langsiktige forhold. Dermed skaper vi et godt grunnlag for tettere samarbeid og forbedringer. Vi har nylig revidert våre retningslinjer for å forbedre vårt arbeide. Blant annet har vi fornyet vår leverandøravtaler og retningslinjer for ansvarlig forretningsatferd (Code of Conduct). Dette gjelder også våre agentavtaler og deres kontrolloppgaver.

Vår policy er å «handle med samvittighet». Dette innebærer at vi gjør aktsomhetsvurderinger for å ha en bærekraftig forretningspraksis, og bidra til at arbeidsmiljø og menneskerettigheter håndheves både internt og hos våre forretningspartnere rundt om i verden.


Leverandørenes etterlevelse av vår «Code of Conduct» er viktig for oss og vektlegges i valg av produsenter og leverandører.


Vi ønsker også å ta et samfunnsansvar. Bærebjelkene i dette er dedikerte og kompetente ansatte, etiske retningslinjer, streng kjemikalieguide og FN’s bærekrafts mål for 2030.


Vi skal ha en trygg og god verdikjede, levere trygge og gode produkter, og vi skal ta vare på miljøet.

Vi forsøker hele tiden å finne mer miljøvennlige alternativer.


I løpet av de siste årene har vi blant annet flyttet en stor del av vår produksjon av møbler fra Østen til Europa. I 2022 installerte vi solcelle-panel på vårt sentrallager, slik at vi der er selvforsynt og produserer miljøvennlig energi. Vi i har økt vår bruk av resirkulerte materiale i nye produkter og laget nye leverandøravtaler med strengere krav til HMS, anstendige lønnsnivåer og miljø som innarbeides hos våre produsenter av varer..


Det er satt i gang mange flere tiltak. Denne rapporten beskriver dette arbeidet, hvilke mål vi har satt oss og hvor langt vi har kommet.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage