Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Vårt samfunnsansvar


Vår policy er å «Handle med samvittighet»


Målet er klart og tydelig;


Gjennom å påvirke, sette krav og ta bevisste valg, bidra til bedre arbeidsvilkår, jevnere fordeling av velferd og en mindre forurensing av verden.


Dette er det samfunnsansvar vi pålegger oss selv.


Klima og miljø, menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er bærebjelkene i vårt samfunnsansvar.

Vi ønsker å forebygge og begrense de negative konsekvensene vår bedrift direkte eller indirekte forårsaker i forhold til menneskerettigheter, lønns og arbeidsforhold, dyrevelferd, bærekraft, og vår miljøpåvirkning.


Produktene vi selger spiller en stor rolle i vårt mål om å redusere vår påvirkning på miljøet. Dette påvirkes gjennom etisk og ansvarlig sourcing hvor materialvalg, forpakning, transport og produktkvalitet er viktige elementer.

H&C kjøper varer fra flere steder i verden, og det er en liten men sammensatt leverandørkjede med mange ledd. Vi eier ikke produksjonsstedene selv, og det er derfor ekstra krevende for oss å vite at både arbeidere og miljøet blir tatt godt vare på.


Vi legger innsats i å evaluere og velge våre leverandører og når de er ombord, streber vi etter langsiktige forhold. Dermed skaper vi et godt grunnlag for tettere samarbeid og forbedringer


Vår policy er å «handle med samvittighet». Dette innebærer at vi påser at arbeidsmiljø og menneskerettigheter håndheves både internt og hos våre forretningspartnere rundt om i verden.


Vi skal ha en trygg og god verdikjede, levere trygge og gode produkter, og vi skal ta vare på miljøet.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage