Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Varsling


Dersom en ansatt blir kjent med kritikkverdige forhold i HC, skal vedkommende si ifra om dette. Fremgangsmåten må være forsvarlig og ikke virke trakasserende for arbeidsmiljøet.


I første omgang vil det være naturlig å varsle tjenestevei, d v s til din nærmeste leder.

Der dette ikke er hensiktsmessig kan det varsles til annen leder eller til verneombud, medlemmer av AMU utvalget eller direkte til Daglig leder.


En ansatt som varsler om kritikkverdige forhold på en forsvarlig måte skal ikke bli utsatt for noen form for gjengjeldelse på grunn av varslingen, og identiteten skal holdes konfidensiell.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage