Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Våre ledelsesprinsipper


Vi skal være «på»


Vi skal jobbe sammen, ikke hver for oss


Vi skal jobbe langsiktig


Vi skal gripe mulighetene


Vi skal være tydelige


Vi skal informere og involvere


Vi må være «på» og vise handlekraft og pågangsmot.

Vi tror at vi kommer lengst med å jobbe sammen mot felles mål.

Vi vi jobber etter en langsiktig og strukturert plan der målet er tydelig for alle.

Vi må være endringsvillige og ta tak i de trender og muligheter som dukker opp.

Vi skal være tydelige og direkte i våre tilbakemeldinger, både de positive og de kritiske.

Vi tror på informasjon og involvering. Det handler om å få folk til å føle seg verdifulle, være engasjerte og motiverte. Medarbeidere som informeres og involveres blir også bedre i stand til å ta riktige beslutninger og bidrar til at vi utvikler oss som bedrift.

Vi skal være en anstendig arbeidsgiver, skape trygghet og trivsel, og å se potensialet i mennesker, uansett kjønn og etnisitet.

Vi forplikter oss til å skape gode arbeidsforhold, verne om, og sørge for, like rettigheter og økonomiske betingelser for alle HC’s ansatte.


Vi er opptatt av å gi egne ansatte karrieremuligheter internt i bedriften.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage