Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Etterlevelse av lover og regler

Alle ansatte skal etterleve lover og regler. Dette gjelder både eksterne krav og interne regelverk, herunder lover og forskrifter, retningslinjer og instrukser.


Brudd på lover og regler aksepteres ikke. Eventuelle brudd eller avvik skal håndteres i henhold til selskapets prosedyrer og kan gi arbeidsrettslige, strafferettslige og erstatningsrettslige konsekvenser

Vi respekterer menneskerettighetene og arbeidstakerrettigheter til kollegaer.


Vi er opptatt av, og kontrollerer også våre vareleverandørers etterlevelse av menneske, og arbeidstaker rettighetene, slik at også de følger disse, og alle andre HMS-regler som er nedfelt i lokal lovgivning.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage