Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Klima og miljø


Vi jobber systematisk i hverdagen for å redusere vårt miljøavtrykk. Målet er at HC’s produksjon i minst mulig grad skal påvirke miljøet. Det gjøres gjennom fornuftig sourcing hvor materialvalg, forpakning, transport og produktkvalitet er viktige elementer.


Det vi anser som å ha potensiale for mest negativ miljøpåvirkning innen HC’s forretningsvirksomhet er produktene vi selger, produksjonsprosessene de produseres etter, emballasjen de kommer i og hele transporten fra produsent til kunde samt hvordan emballasjen blir håndtert her hjemme.


Vi må påse at våre produkter ikke inneholder eller produseres med ulovlige, skadelige eller forurensende kjemikalier, Det skal være trygt å handle hos oss!


Levetiden på produktene vi selger har en stor betydning for klimaavtrykket vi etterlater oss. Vi vurderer hele tiden materialbruk og kvalitet opp mot markedets betalingsvillighet for å tilby produkter med så lang levetid som mulig innenfor de prisintervaller kundene er villige til å betale.


Vi arbeider målrettet med å ha mest mulig bærekraftige og fornybare råvarer i våre produkter, samtidig som vi ønsker at våre produkter skal ha så god kvalitet at de får en lang levetid.

Vi arbeider derfor med å ta i bruk mer naturmaterialer og resirkulerbare materialer der dette er mulig eller hensiktsmessig i.


Vi har også økt vår bruk av resirkulerte materialer i produktene vi selger. Ved å gjenbruke gamle materialer i nye produkter sparer vi miljøet i betydelig grad. Målet er å benytte resirkulerte materialer i stadig større grad.

Mengden emballasje og vekten på denne samt hvordan vi tar vare på og gjenbruker materialene her hjemme er også viktige områder vi tar tak i for å redusere vår miljøpåvirkning. Vi etterstreber minst mulig emballasje, men med nødvendig beskyttelse slik at varene ikke blir skadet under transport.


HC har som mål å ha en bærekraftig avfallshåndtering. Vi har derfor som mål å kildesortere all emballasje fra våre butikker og sentrallager slik at mest mulig av dette kan gjenvinnes. Målet er at alt skal gjenvinnes og å gjenbruke alle paller vi mottar.


Det forventes at ansatte setter seg inn i rutinene som kommuniseres og tar ansvarlige valg i tråd med disse målene.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage