Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Interessekonflikter


Interessekonflikter oppstår når det er en konflikt mellom våre personlige interesser og vårt ansvar som medarbeider i HC.


Slike konflikter kan ha bakgrunn i f.eks. nære relasjoner, tillitsverv økonomiske interesser eller eierinteresser.

Alle i HC har ansvar for å ta beslutninger som ikke er påvirket av personlig vinning. Vi må unngå situasjoner som kan så tvil om vår integritet og erklære oss inhabile i situasjoner der en interessekonflikt kan oppstå. Er man i tvil tar man det opp med sin nærmeste leder.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage