Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Hvem gjelder våre etiske retningslinjer for?


De etiske retningslinjene gjelder for alle våre ansatte og alle andre som opptrer på våre vegne.

Det forventes at vi hjelper hverandre med å følge reglene, sier fra om noe bør forbedres og varsler ved kritikkverdige forhold. Hvis man er i tvil, skal man rådføre seg med sin nærmeste leder.


Våre ledere skal være gode rollemodeller og har et særlig ansvar for å opptre i samsvar med de etiske retningslinjene. Det inngår i en leders ansvar å jevnlig kommunisere våre etiske retningslinjer og sørge for nødvendig opplæring.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage