Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Våre etiske retningslinjerHva er etiske retningslinjer og hvorfor har vi det?


De etiske retningslinjene er grunnlaget for hvordan vi driver vår virksomhet og forteller oss og omverdenen om hva som forventes av oss. De beskriver våre krav og forpliktelser til hvordan vi skal opptre og gir oss veiledning når vi står ovenfor vanskelige valg og hjelper oss å ta gode avgjørelser.


Troverdig og ærlig opptreden ovenfor både kunder og forbindelser er vårt fundament.

Retningslinjene slår fast at vi alltid skal følge gjeldende lover og regler og at våre medarbeidere skal ha en respektfull omgang med andre mennesker, både internt mot hverandre, våre kunder, våre leverandører og alle andre forbindelser.


Vi skal ta ansvarlige valg av samarbeidspartnere, spesielt gjelder dette valg av vare leverandører.


Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage