Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Helse, miljø og sikkerhet


I HC skal vi ha et helsefremmende arbeidsmiljø, fysisk og psykisk. Vårt HMS arbeide innebærer dokumenterte rutiner og ansvarsforhold. Jevnlige klimaundersøkelser, arbeidsmiljøutvalg og lokale verneombud.


Alle ansatte forplikter seg til å bidra til et positivt og profesjonelt arbeidsmiljø. Det innebærer at vi behandler hverandre, våre kunder og samarbeidspartnere med respekt, tar ansvar for egne handlinger og melder fra dersom vi observerer noe som påvirker arbeidsmiljøet eller sikkerheten negativt.


Vi ønsker å forebygge og begrense de negative konsekvensene vår bedrift direkte eller indirekte forårsaker i forhold til menneskerettigheter, lønns og arbeidsforhold, dyrevelferd, bærekraft og vår miljøpåvirkning gjennom både dialog og krav til våre leverandørforbindelser og produksjonssteder og vi har etablert interne retningslinjer for hvordan virksomheten skal arbeide med disse områdene.


Våre leverandøravtaler setter krav til våre produsenter og leverandører til etterlevelse av disse forholdene og vi har etablert rutiner for å følge opp dette. For å fjerne eller redusere mulighetene for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold foretas kontinuerlige kontroller og aktsomhetsvurderinger av våre produsenter.

Her er målet å påse og påvirke at grunnleggende menneskerettigheter, lønns og arbeidsforhold og miljøet respekteres og våre minimumskrav etterleves.


Vi legger innsats i å evaluere og velge våre leverandører og når de er ombord, streber vi etter langsiktige forhold. Dermed skaper vi et godt grunnlag for tettere samarbeid og forbedringer.


Vår policy er å «handle med samvittighet». Dette innebærer at vi påser at arbeidsmiljø og menneskerettigheter håndheves både internt og hos våre forretningspartnere rundt om i verden.


Vi forsøker også hele tiden å finne mer miljøvennlige alternativer.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage