Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

God forretningsskikk


HC skal behandle alle samarbeidspartnere med respekt og i tråd med god forretningsskikk og med integritet.

I all omgang med forretningsforbindelser, og i særlig grad med våre leverandører og kunder skal ansatte tilstrebe en vennlig og høflig omgangstone. Det forventes at alle til enhver tid opptrer aktsomt og avstår fra handlinger som kan svekke tilliten til HC.


Vi behandler alle forretningspartnere og kunder med respekt og på en rettferdig måte.

Ved valg av leverandører, produkter og tjenester lar vi ikke personlige preferanser påvirke våre valg, men tar beslutninger basert på forretningsmessige behov.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage