Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Diskriminering og trakassering


Alle ansatte i HC er likeverdige, uavhengig av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse kjønnsuttrykk og alder.


Diskriminering av ansatte på bakgrunn av slike forhold skal ikke forekomme, hverken i ansettelsesprosesser eller senere i arbeidsforholdet.


Den enkeltes egenskaper skal respekteres og verdsettes. Vi handler aktivt dersom vi observerer trakassering eller upassende oppførsel, og vi arbeider forebyggende for å sørge for et inkluderende arbeidsmiljø.


Det forventes at alle ansatte i HC opptrer i h t disse retningslinjene, og på en måte som ikke diskriminerer eller trakasserer verken kollegaer, kunder, samarbeidspartnere eller andre mennesker man møter som HC ansatt.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage