Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

ANGRE-OG RETURRETT


Ved retur av produkter kjøpt i vår nettbutikk, ta kontakt med vårt kundesenter nettbutikk@homeandcottage.no . Varer som er sendt i retur per postoppkrav vil ikke bli hentet og behandlet. Ved kjøp av interiørvarer sendes det med en returseddel, fyll ut angrerettskjema og merk retur sendingen med returseddel. Leveres på postkontor/post i butikk.


Se under våre betingelser for angrefrist og reklamasjoner hvilke varer som kan returneres. Dersom returen ikke er komplett vil Home&Cottage belaste kunden for pris på de delene som måtte mangle.


Penger tilbake


Tilbakebetaling finner sted når Home&Cottage har mottatt varen(e) og godkjent returen, vanligvis innen 14 virkedager.

Hvis noe går feilHvis du mistenker at det er feil på en vare kjøpt i vår internettbutikk skal du straks kontakte vår kundetjeneste nettbutikk@homeandcottage.no. I enkelte tilfeller kan du også bli satt i kontakt med leverandør av produktet for videre hjelp.Du vil få instrukser om hvordan varene skal returneres


Transportskader

Er varen din transportskadet eller den savnes, kontakt vårt kundesenter raskest mulig på mail til nettbutikk@homeandcottage.no.

Er varen skadet eller den mistes under transport fra Home&Cottage, får du ny uten ekstra kostnad. For at dette løses raskt er det viktig at du gir beskjed så fort som mulig. Oppdager du en skade på emballasjen/produktet ved levering skal du ikke ta imot leveransen, men be transportøren ta tilbake varen direkte.

Eventuelle skader som oppdages idet du pakker opp varen, skal meldes til kundesenter innen 3 arbeidsdager fra mottagelse. Vi vil deretter kontakte Posten eller annen transportør for å avtale tidspunkt for henting. Du skal ikke selv sende skadet vare til Home&Cottage.

Home&Cottage står ansvarlig for varen under transport til deg. Som kunde står du ansvarlig for varen ved retur.


ANGRERETT (gjelder nettbutikk)


§ 21.Angrefristen


Angrefristen utløper 14 dager fra den dag avtalen om tjeneste ble inngått, eller den dag forbrukeren får varen i fysisk besittelse. Dette er:a) Ved varer bestilt samlet og levert ved flere forsendelser, den dag forbrukeren får den siste varen i fysisk besittelse,Likt med forbrukeren regnes annen tredjeperson enn fraktføreren, som forbrukeren har utpekt i sitt sted.b) Gir ikke den næringsdrivende forbrukeren opplysninger om angreretten i henhold til § 8 første ledd bokstav h, utløper angrefristen 12 måneder etter utløpet av den opprinnelige angrefristen, jf. første ledd.c) Dersom den næringsdrivende gir forbrukeren opplysninger om angreretten etter § 8 første ledd bokstav h innen 12 måneder fra dagen omhandlet i første ledd, utløper angrefristen 14 dager etter den dagen forbrukeren mottok opplysningene.§ 22.Unntak fra angrerettenAngreretten gjelder ikke avtaler om:a) Levering av varer som på grunn av sin art blandes med andre varer etter levering på en slik måte at de ikke kan skilles fra hverandre,b) Levering av varer som forringes eller raskt går ut på dato, f.eks matvarer.c) Tjeneste etter at tjenesten er levert, dersom levering har begynt med forbrukerens uttrykkelige forhåndssamtykke, og forbrukeren har erkjent at angreretten vil gå tapt når den næringsdrivende har oppfylt sine forpliktelser etter avtalen,d) Levering av varer eller tjenester der prisen er avhengig av svingninger i finansmarkedet som kan skje innen utløpet av angrefristen og som ikke kan kontrolleres av den næringsdrivende,e) Levering av varer som er fremstilt etter forbrukerens spesifikasjoner, eller som har fått et tydelig personlig preg,f)  Levering av legemidler, jf. legemiddelloven § 2, og medisinsk utstyr, jf. lov om medisinsk utstyr § 3,g) Levering av forseglede varer som av hensyn til helsevern eller hygiene ikke er egnet for retur, og der forseglingen er blitt brutt etter levering,h) Levering av alkoholholdige drikker til en pris som ble avtalt på avtaletidspunktet, og levering først kan skje etter 30 dager, og der den faktiske verdien avhenger av svingninger i markedet som ikke kontrolleres av den næringsdrivende,i) Reparasjoner eller tjenester som det haster å få utført der forbrukeren uttrykkelig ber den næringsdrivende om å besøke forbrukeren. Tilleggstjenester eller tilleggsvarer som ytes samtidig, og som ikke dekkes av første punktum, omfattes ikke av unntaket fra angreretten,j) Levering av forseglede lyd- eller bildeopptak eller forseglet programvare som forbrukeren har brutt forseglingen på,k) Levering av en avis, et tidsskrift eller et magasin, med unntak av abonnementsavtaler for levering av slike publikasjoner,l) Varer eller tjenester som er inngått ved offentlig auksjon,m) Levering av innkvarteringstjenester for andre formål enn boligformål, transport av varer, bilutleietjenester, catering og tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester,n) Levering av digitalt innhold som ikke leveres på et fysisk medium, dersom leveringen er begynt med forbrukerens uttrykkelige samtykke og forbrukeren erkjenner at angreretten dermed går tapt.


Du får alle pengene tilbake unntatt returkostnad som dekkes av forbruker i henhold til angrerettloven dersom forutsetningene er oppfylt, se «retur av produkter kjøpt i vår nettbutikk» hvordan du går frem.


For møbler gjelder følgende


For å kunne benytte angrefristen på møbler er det avhengig av at varen er i salgbar stand når den returneres.Husk at du er ansvarlig fra du henter/får varen levert til du returnerer varen, vi anbefaler deg derfor å behandle varen pent og ta vare på original emballasje hvis du ønsker å returnere varen.Hvis varen ikke er i original emballasje så vil varen få minimum 30% reduksjon i returbeløpet.Ved andre feil eller mangler på returen vurderes hver sak individuelt, men minste redusjon i returbeløpet er 30%.


For spesialtilpassede varer  gjelder følgende


Når du har sendt din bestillingen, settes produksjonen i gang. Du kan fortsatt endre og/eller avbestille din bestilling opptil 4 kalenderdager etter at du har foretatt bestillingen. Avbestiller eller endrer du din bestilling senere enn 4 kalenderdager etter bestilling, vil vi beregne et avbestillingsgebyr på 30 % av prisen på den endrede eller avbestilte varen.Du kan annullere kjøpet opptil 14 dager etter den dagen du mottar varen. Varen må sendes eller avleveres i samme stand som du mottok den, og i originalemballasje, innen denne fristens utløp. Ved annullering av kjøpet vil vi også beregne et avbestillingsgebyr på 30 % av prisen på den avbestilte varen. Dette er for å dekke en noen av våre omkostninger ved spesialbestilling.Hvis den 14. dagen er en lørdag, søndag eller helligdag, utløper fristen den etterfølgende hverdag.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage