Lagrede varer

Laster inn dine lagrede produkter …

Åpenhetsloven og vårt arbeid med leverandører

Åpenhetsloven gjelder for alle større norske bedrifter, og innebærer at man har ansvar for å holde oversikt over egen leverandørkjede, for å avdekke og unngå risiko for og brudd på menneskerettighetene. Det betyr at du kan sende oss spørsmål om våre leverandører relatert til vårt arbeid med menneskerettigheter og anstendig arbeid, og forvente å få et svar.


Home&Cottage jobber kontinuerlig med å følge opp og sikre at våre leverandører har tilstrekkelige systemer for å ivareta menneskerettigheter, arbeidstakerrettigheter og anstendige lønnsforhold.

Alle våre leverandører er forpliktet til å følge strenge etiske og miljømessige krav gjennom våre leverandørkontrakter. Vi har egne tilsynsorganer som kontrollerer at kravene følges opp.


Spørsmål knyttet til åpenhetsloven og våre leverandører kan stilles til innkjop@homeandcottage.no


Vi vil publisere mer informasjon om våre  aktsomhetsvurderinger og tiltak  i vår leverandørkjede innen september 2023.

Home&Cottage er en møbel- og interiørkjede som ble etablert i 2009 med et tydelig definert stiluttrykk - et uttrykk vi har rendyrket under «vignetten» a casual way of living.

  • Telefon: 21 39 20 00
  • Org nr: NO 993449474MVA
  • Nettbutikk@homeandcottage.no

© 2023 Home & Cottage